Trasy pochodu a cyklotras 2016:


Kočárková 4 km

Start - Základní škola Eduarda Štorcha v Ostroměři -> modrá -> Hradišťko -> modrá -> ostroměřské slovanské hradiště kmene Charvátů -> modrá -> okolo vodní nádrže až k bývalému lomu Vlčí jáma -> vlastní značení -> pozvolné klesání na jih -> vlastní značení -> sestup k bývalému kravínu -> vlastní značení -> hlavní silnice u hřbitova -> vlastní značení -> do Ostroměře po chodníku okolo benzínové pumpy, dále ke kapli Nejsvětější trojice -> vlastní značení -> cíl - základní škola

Zpět na předchozí stránku


7 km

Start - Základní škola Eduarda Štorcha v Ostroměři -> modrá -> Hradišťko -> modrá -> ostroměřské slovanské hradiště kmene Charvátů -> modrá -> okolo vodní nádrže až k bývalému lomu Vlčí jáma -> vlastní značení -> pozvolné klesání po široké cestě až k napojení na červené značení, odbočit vpravo -> červená -> klesání lesem k bývalému táboru na Libíně -> červená -> přes železniční trať, okolo penzionu Sluníčko až k pomníku Aloise Jiráska na Libíně -> zelená -> zpět k železničnímu přejezdu, okolo Machova mlýna -> zelená -> odbočit vpravo a za stálého stoupání na hřeben nad Ostroměří -> zelená -> ostroměřské slovanské hradiště kmene Charvátů -> modrá -> napojení zeleného značení na modré značení -> modrá -> Hradišťko -> modrá -> cíl - základní škola

Zpět na předchozí stránku


14 km

Start - Základní škola Eduarda Štorcha v Ostroměři -> modrá -> ostroměřské slovanské hradiště kmene Charvátů -> modrá -> okolo vodní nádrže -> modrá -> bývalý pískovcový lom - Vlčí jáma -> modrá -> památný strom - U Hrozného buku -> modrá -> po hřebenové cestě, místy výhled na Podkrkonoší a vrcholy Krkonoš -> modrá -> Maxinec - rozcestí -> červená -> rozcestí - Mlázovický chlum -> červená -> hřebenová cesta k mohyle Viléma Konecchlumského v Konecchlumí -> vlastní značení -> lesem do Vojic -> vlastní značení -> výhled na jih do rovinatějšího kraje -> vlastní značení -> pomník Mistra Jana Husa -> vlastní značení -> kaplička -> zelená -> podél lesa nad Vojicemi -> vlastní značení -> nad obcí Podhorní Újezd -> vlastní značení -> stoupání k pískovcovému lomu a dále až na hřebenovou cestu -> modrá -> okolo Hrozného buku -> modrá -> lom Vlčí jáma -> modrá -> vodní nádrž a přes slovanské hradiště kmene Charvátů -> modrá -> cíl - základní škola

Zpět na předchozí stránku


20 km

Start - základní škola Eduarda Štorcha v Ostroměři -> zelená -> ostroměřské slovanské hradiště kmene Charvátů -> zelená -> pozvolné klesání do Mezihořského údolí -> zelená -> pomník spisovatele Aloise Jiráska na Libíně -> zelená -> osada Libín, bývalý Gregorův hostinec -> zelená -> rozcestí Nad Libínem, odbočit vpravo -> červená -> křižovatka na kraji lesa, odbočit vlevo -> červená -> asfaltová cesta, následně odbočit vpravo-> červená -> stálé stoupání po lesní cestě na hřeben Hořického chlumu -> červená -> hřebenová cesta po Hořickém chlumu až na rozhlednu nad Hořicemi -> žlutá -> cesta lesem dolů k Černínu -> vlastní značení -> odbočit vlevo a pokračovat po široké lesní cestě, mírné klesání -> vlastní značení -> křižovatka v lese, odbočit mírně vpravo a pokračovat lesem až k silnici -> vlastní značení -> odbočit vlevo, po asfaltové silnici dojít do Šárovcovy Lhoty -> vlastní značení -> křižovatku projít přímo rovně směrem k Obecní hospodě, kde napojení na zelené značení -> zelená -> pokračovat ze Šárovcovy Lhoty směrem na Libín -> zelená -> rozcestí Nad Libínem, odbočit vpravo dolů -> zelená -> pomník spisovatele Aloise Jiráska na Libíně -> zelená -> železniční přejezd, odbočit vlevo -> zelená -> Mezihořské údolí -> zelená -> stoupání lesem -> zelená -> ostroměřské slovanské hradiště kmene Charvátů -> zelená -> rozcestí - Ostroměřské hradiště -> modrá zelená -> Hradišťko -> modrá zelená -> cíl - základní škola

Zpět na předchozí stránku


30 km

Start - základní škola Eduarda Štorcha v Ostroměři -> zelená -> ostroměřské slovanské hradiště kmene Charvátů -> zelená -> pozvolné klesání do Mezihořského údolí -> zelená -> pomník spisovatele Aloise Jiráska na Libíně -> zelená -> osada Libín, bývalý Gregorův hostinec -> zelená -> rozcestí Nad Libínem, odbočit vpravo -> červená -> křižovatka na kraji lesa, odbočit vlevo -> červená -> asfaltová cesta, následně odbočit vpravo-> červená -> stálé stoupání po lesní cestě na hřeben Hořického chlumu -> červená -> hřebenová cesta po Hořickém chlumu až na rozhlednu nad Hořicemi -> žlutá -> cesta lesem dolů k Černínu -> žlutá -> kostel sv. Petra a Pavla na Byšičkách -> žlutá -> Bažantnice -> žlutá -> okolo budov lázní -> žlutá -> a dále na náměstí Lázně Bělohrad -> zelená -> přes Horní Novou Ves -> zelená -> přes železniční trať -> zelená -> cesta mezi poli a podél lesíka -> zelená -> Šárovcova Lhota okolo staré cihelny -> zelená -> přes železniční přejezd, okolo obecní hospody -> zelená -> pokračovat ze Šárovcovy Lhoty směrem na Libín -> zelená -> rozcestí Nad Libínem, odbočit vpravo dolů -> zelená -> pomník spisovatele Aloise Jiráska na Libíně -> zelená -> železniční přejezd, odbočit vlevo -> zelená -> Mezihořské údolí -> zelená -> stoupání lesem -> zelená -> ostroměřské slovanské hradiště kmene Charvátů -> zelená -> rozcestí - Ostroměřské hradiště -> modrá zelená -> Hradišťko -> modrá zelená -> cíl - základní škola

Zpět na předchozí stránku


cyklotrasa 25 km

Start - základní škola Eduarda Štorcha v Ostroměři -> směr Domoslavice -> Sylvárův Újezd -> Lískovice (kostel sv. Mikuláše) -> Sukorady -> Kouty -> Šaplava -> Loučná Hora (dřevěný kostel sv. Jiří se zvonicí) -> Ohnišťany (kostel sv. Václava, socha sv. Jana Nepomuckého) -> Staré Smrkovice -> Nevratice -> Chomutice (barokní kostel sv. Diviše) -> Obora -> cíl - základní škola v Ostroměři

Zpět na hlavní stránku


cyklotrasa 35 km

Start - základní škola Eduarda Štorcha v Ostroměři -> Obora -> Chomutice (barokní kostel sv. Diviše) -> Třtěnice -> Kovač -> Konecchlumí (mohyla Viléma Konecchlumského z Konecchlumí, barokní kostel sv. Petra a Pavla, v interiéru Křížová cesta od malíře Vladimíra Komárka) -> Mlázovice (kostel Nejsvětější Trojice) -> Choteč -> Lázně Bělohrad (Fričovo muzeum, kostel Všech svatých) -> Byšičky (poutní kostel sv. Petra a Pavla) -> Šárovcova Lhota -> Mezihoří -> cíl základní škola v Ostroměři

Zpět na hlavní stránku


cyklotrasa 50 km

Start - základní škola Eduarda Štorcha v Ostroměři -> směr Domoslavice -> Sylvárův Újezd -> Lískovice (kostel sv. Mikuláše) -> Sukorady -> Kouty -> Šaplava -> Loučná Hora (dřevěný kostel sv. Jiří se zvonicí) -> Ohnišťany (kostel sv. Václava, socha sv. Jana Nepomuckého) -> Staré Smrkovice -> Nevratice -> Chomutice (barokní kostel sv. Diviše) -> Třtěnice -> Kovač -> Konecchlumí (mohyla Viléma Konecchlumského z Konecchlumí, barokní kostel sv. Petra a Pavla, v interiéru Křížová cesta od malíře Vladimíra Komárka) -> Mlázovice (kostel Nejsvětější Trojice) -> Choteč -> Lázně Bělohrad (Fričovo muzeum, kostel Všech svatých) -> Byšičky (poutní kostel sv. Petra a Pavla) -> Šárovcova Lhota -> Mezihoří -> cíl základní škola v Ostroměři

Zpět na hlavní stránku